Jak wystawić fakturę? Praktyczne wskazówki. 4 niezbędne kroki!

Wystawienie pierwszej faktury to dla przedsiębiorcy piękny moment. Oznacza pierwszy przychód czyli pierwszy sukces – zwieńczenie ciężkiej pracy. Jak wystawić fakturę po raz pierwszy?

Krok 1. Jak wystawić fakturę? Jakiego narzędzia użyć?

 1. Druki. Fakturę VAT można wystawić korzystając ze specjalnych druków, które po prostu trzeba wypełnić. Umówmy się jednak – jest to bardzo pracochłonne, zabiera dużo czasu. Coraz mniej osób decyduje się na takie rozwiązanie.
 2. Pakiet biurowy. Kolejna opcja to korzystanie z programów biurowych (MS Office, LibreOffice, OpenOffice). W edytorze tekstowym lub arkuszu kalkulacyjnym możemy stworzyć fakturę sami lub skorzystać z gotowych szablonów z sieci i tylko uzupełnić je danymi. Arkusz kalkulacyjny ma tutaj przewagę ponieważ bezpośrednio umożliwia wykonanie obliczeń. Na pewno częściowo automatyzuje to pracę. Nie jest to jednak rozwiązanie idealne.
 3. Programy stacjonarne. Automatyzują i przyspieszają pracę nad wystawianiem faktur. Użytkownik ma do dyspozycji historię sporządzonych faktur, często bazę klientów i produktów oraz różne rodzaje faktur. Wady tego rozwiązania to możliwość korzystania tylko na jednym urządzeniu. Z czasem stają się nieaktualne i zachodzi potrzeba zakupu nowej wersji.
 4. Programy online. Jednym z takich programów jest Invoicivo. Dane przechowywane są w chmurze. Dostępna jest historia wystawionych faktur, baza klientów i produktów. Przedsiębiorca ma dostęp do danych z każdego miejsca na świecie z połączeniem z internetem. Invoicivo zaprojektowane jest tak, aby użytkownik mógł wykonać każdą z czynności przez przeglądarkę na telefonie, tablecie lub komputerze. Dla posiadaczy telefonów z Androidem do pobrania jest aplikacja. Program jest darmowy. Nie ma limitu wystawianych faktur, ani limitu czasowego. Dla użytkowników którzy chcą mieć dostęp do statystyk i raportów oraz zaawansowane funkcje automatyzujące prace przewidziano wersję rozszerzoną płatną jednorazowo (inne programy narażają użytkowników na płacenie comiesięcznego abonamentu). Jak wystawić fakturę z Invoicivo? Zobacz więcej i przekonaj się sam jak jest to komfortowe!

Krok 2. Jak wystawić fakturę? Obowiązkowe elementy.

Zgodnie z art. 106e ustawy o VAT faktura musi zawierać:

 • datę wystawienia
 • numer faktury
 • nazwa lub imię i nazwisko podatnika oraz adres
 • nazwa lub imię i nazwisko nabywcy oraz adres
 • numer podatkowy podatnika
 • numer podatkowy nabywcy
 • datę dokonania lub zakończenia dostawy towarów/usługi
 • nazwę towaru lub usługi,
 • miarę i ilość towarów
 • cenę jednostkową netto
 • kwoty wszelkich opustów lub obniżek cen o ile nie zostały one uwzględnione w cenie jednostkowej netto
 • wartość dostarczonych towarów lub wykonanych usług, objętych transakcją, bez kwoty podatku (wartość sprzedaży netto)
 • stawkę podatku
 • sumę wartości sprzedaży netto, z podziałem na sprzedaż objętą poszczególnymi stawkami podatku i sprzedaż zwolnioną od podatku
 • kwotę podatku od sumy wartości sprzedaży netto, z podziałem na kwoty dotyczące poszczególnych stawek podatku,
 • kwotę należności ogółem

Krok 3. Jak wystawić fakturę? Termin płatności.

 • Możemy ustalić dowolny termin płatności.

Krok 4. Jak wystawić fakturę? Ilość egzemplarzy.

 • Fakturę VAT wystawiamy w dwóch egzemplarzach – jeden zostaje u nas, drugi trafia do naszego kontrahenta. Gotowe!